REFERENCE

Bývalá škola v Nových Mitrovicích - Stavebně technický průzkum

Průzkum byl zaměřen na nosné konstrukce objektu - základy, svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce.

V rámci průzkumu a v rámci souvisejících prací bylo provedeno: průzkum stropních konstrukcí, ověření hloubky založení, mykologický průzkum, pevnost a vlhkost zdiva, ověření únosnosti stropů.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!