REFERENCE

G line - combi RB line pro Plzeň - přestavba haly

Projektová dokumentace řeší vestavbu nové stáčecí linky do původní výrobní a skladové haly – objekt Centrální stáčírny v areálu Plzeňský Prazdroj a.s. V návaznosti na stavební úpravy uvnitř objektu jsou provedeny úpravy navazujících zpevněných ploch a napojení kanalizace vč. osazení nových lomových a spadišťových šachet, přeložka požárního vodovodu a nové napojení přesunutého hydrantu a výměna trafa za větší.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!