REFERENCE

Logistické centrum Lidl BUŠTĚHRAD

Realizace nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně stavebního řešení a provedení.

Stavba získala TITUL Stavba roku 2021 a obdržela Zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Stavba zahrnuje výstavbu nového areálu logistického centra LIDL na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno východ - Dříň, kde byly v minulosti provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. Z hlediska využití území se jedná o obecně doporučované využití tzv. brownfields. O komplikovanosti území svědčí 7 rozdílných druhů navážek, které byly stabilizovány podle počasí každý den stavby na míru a z naprosté většiny zpětně využity. V prostoru zájmové lokality byly provedeny demolice stávajících starých stavebních a technologických objektů, vhodný materiál z demolic byl po vytřídění na místě nadrcen a zpětně využit při stavbě. Při výstavbě bylo nutné respektovat stávající kanalizaci (1.500 mm v délce cca 200 m pod halou). Pro tento účel byla budována mohutná přemostění pro nosnou konstrukci budovy.

Areál zahrnuje samotnou skladovou halu a současně objekty vrátnice, technologický objekt SHZ a navazující zpevněné plochy - manipulační plochy areálu vč. opěrných stěn a objízdnou komunikaci, parkoviště pro osobní automobily, parkoviště pro nákladní automobily. Dále byly realizovány přípojky a areálové rozvody, retenční nádrže, ORL a ČOV. Pozemek je oplocen a doplněn prvky pro kontrolu vstupu.

Hlavní skladová část zaměřená na distribuci potravinového a nepotravinového zboží do sítě maloobchodních prodejen má půdorys 128 x 447,5 m, zastavěná plocha činí 59.311 m2, výška atiky +20,6 m, tj. 21,9 m nad UT.

Zaujaly Vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat!